Zoek
Sluit dit zoekvak.

Wat is systemisch werk?

Allereerst zou ik graag willen beginnen uit te leggen wat het vooral níet is. Het is geen hocus pocus, het is geen lichtwerk en ook geen waarzeggerij. Het is pure weergave van de realiteit en (familie)dynamiek.

We maken allemaal onderdeel uit van verschillende systemen. Systemisch werk is een bijzondere en effectieve manier om inzicht te krijgen in jouw eigen plek in een systeem en hoe dit zich verhoudt tot de anderen binnen dat systeem. Je ervaart waar de belemmeringen zitten en waarom je steeds terugvalt in bepaald gedrag dat ontwikkeling en groei belemmert. Systemisch werk en opstellingen kunnen liefdevol, maar confronterend tegelijk zijn. Het is een methodiek die werkt op het niveau van bewustwording. Dynamieken in je systeem worden zichtbaar gemaakt en dat zorgt voor inzicht, acceptatie, compassie en rust.

Niet alleen de samenstelling van je gezin en het verloop van je eigen leven vormen je, maar ook dat van je ouders en voorouders, inclusief gebeurtenissen en trauma’s als misbruik, oorlog, ziekte, (zelf)moord, abortus, vroeg overledenen, ontrouw en echtscheidingen. En zelfs zaken als religie, cultuur, emigratie, adoptie en opvoeding beïnvloeden jouw familiedynamiek.

Een gezond systeem voldoet aan de volgende basisregels:

  • Binding (iedereen heeft het recht erbij te horen)

  • Balans (er is evenwicht in geven en nemen)

  • Ordening (sociale hiërarchie heerst en er gelden regels en gewoonten)

  • Bestemming (dit betreft het bestaansrecht en is alleen van toepassing op organisaties)

Wanneer er in één of meerdere basisregels verstorende dynamieken ontstaan, raakt een systeem uit balans. Dit kan verregaande gevolgen hebben en velerlei klachten op diverse niveaus veroorzaken. Denk aan:

  • Individueel: Zelfsabotage, chronisch mislukken, gebrek aan motivatie, faalangst of keuzestress

  • Relationeel: vallen op de verkeerde partners, ongelukkig in de liefde, ontrouw van jezelf of je partner, verstoorde familieverhoudingen of opvoedingsproblemen

  • Werkgerelateerd: armoede, schulden, geen werk kunnen vinden, strubbelingen op werk, slechtlopend bedrijf, afdelingen en/of processen die stroef lopen, studies die mislukken of examenvrees


  • fysiek/mentaal/emotioneel: erfelijke ziektes, psychosomatische klachten, burn-out, slechte gezondheid, verslavingen of stoornissen